Detalii:

Obiectiv: PUD Aleea Compozitorilor – Reabilitare clădire și amenajare spațiu pentru clinică
Locația: Oraș București
Suprafața utilă: 56.26mpmp
Suprafața cotă indiviză aferent construcției: 10.58mp
Suprafața teren propusă pentru concesionare: 36.00mp
POT: -%
CUT: –
Hmaxim: -m

PUD clinică