Detalii:

Obiectiv: PUD Locuință Individuală P+E
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 96.00mp
Suprafața desfașurată: 145.00mp
Suprafața teren: 361.00 mp (359.00 -măsurători cadastrale)
POT: 45%
CUT: 0,9
Hmaxim: 8m

PUD locuință P+M