Detalii:

Obiectiv: PUD Imobil  S+P+2E+M
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 265.00mp
Suprafața desfașurată: 1037.00mp
Suprafața teren: 661.50mp
POT: 55%
CUT: 1,57 din ADC
Hmaxim: 12m

PUD între blocuri