Detalii:

Obiectiv: PUD 35 locuri de parcarie
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 2727.43 mp
Suprafața desfașurată: 2727.43 mp
Suprafața teren: 4578.63 mp
POT: 59%
CUT: 0,59
Hmaxim: -m

PUD