Detalii:

Obiectiv: PUD Imobil S+P+2+M
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 227mp
Suprafața desfașurată: 771 mp
Suprafața teren: 379.11 mp
POT: 60%
CUT: 1.3
Hmaxim: 12m

PUD teren pe colț