Detalii:

Obiectiv: PUD Locuințe Colective S+P+2E+M
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 122.74 mp
Suprafața desfașurată: 503,24mp
Suprafața teren: 321.00mp
POT: 45%
CUT: 1,30(cu o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu max. 0.6 din AC)
Hcornișă: 10m

Locuințe colective Mezeș