Detalii:

Obiectiv: PUD Locuință Individuală S+P+2E+M
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 198.00mp
Suprafața desfașurată: 565.20mp
Suprafața teren: 360.00mp
POT: 60%
CUT: 1,57
Hmaxim: 14m

PUD imobil locuințe colective S+P+2E+M