Detalii:

Obiectiv: PUD Locuințe Colective S+P+3E
Locația: Oraș București
Suprafața Construită: 225.00mp
Suprafața Desfașurată: 900.00mp
Suprafața Teren: 300.00mp
POT: 75%
CUT: 3.0 din ADC
Hmaxim: 14m

Pud Locuințe colective București