Detalii:

Obiectiv: PUD Locuință Individuală P+2E+M
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 116.00mp
Suprafața desfașurată: 406.00mp
Suprafața teren: 258.00mp
POT: 45%
CUT: 1,57
Hmaxim: 13m

PUD locuință P+2E+M