Detalii:

Obiectiv: PUD Construire imobil cu funcțiunea de locuință S+P+1E, anexa gospodarească
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 86.20mp
Suprafața desfașurată:  184.67mp
Suprafața teren: 1087mp
POT: 45%
CUT: 0,9

PUD strada Luncii