Detalii:

Obiectiv: PUZ Șos. București-Măgurele
Locația: București, sector 5
Suprafața construită: mp
Suprafața desfașurată: mp
Suprafața teren:15397 mp
POT: 40%
CUT: 1,56
Hmaxim: 15m S+P+3E+4r

PUZ locuințe colective