Detalii:

Obiectiv: PUD Locuință Individuală P+1+M
Locația: Oraș București
Suprafața construită: 134.24mp
Suprafața desfașurată: 347.77mp
Suprafața teren: 433 mp din acte (476.96 mp conform măsurătorilor cadastrale)
POT: 45%
CUT: 0.9
Hmaxim: 4m

PUD locuință individuală P+E+M